گزینه های نمایشX

مزایای سامانه گرمایش تابشی (گرماتاب) برای تعمیرگاه های خودرو

تعمیرگاه های خودرو
یكی از مشكلات سالن های تعمیر خودرو، تأمین گرمایش مطلوب در فصول سرد سال است.
به طور معمول در سالن های سرویس و تعمیر خودرو شرایط زیر حاكم اسـت:
به دلیل تردد خودروها، معمولا درها به طور مكرر باز و بسته میشوند و گهگاه ممكن است به طور دائم باز باشند؛ وجود درهای باز رو به رو در بعضی سالن ها ایجاد جریان هوای سرد دائمی میكند.
در بسیاری مواقع كف زمین تعمیرگاه خیس می باشد و در فصول سرد یخ زدن آن محتمل است.
 به دلیل آلودگی هوای ایجاد شده در اثر خودروهای روشن، نیاز به تهویه ی سالن زیاد است و معمولا از فن های تخلیه ی خروج هوا نیز استفاده می شود.
 سازه ی اكثر تعمیرگاه های خودرو از عایق بندی مناسبی برخودار نیستند و حتی ممكن است فاقد دیوار در كل وجوه سالن باشند.
 بدنه ی خودرو، موتور، شاسی و سایر قطعات خودرو و نیز ابزار و تجهیزات مورد استفاده كاركنان تعمیرگاه، عمدتا از جنس فلز است و به سرعت سرما یا گرما را از خود انتقال می دهند.
در سالن های تعمیرگاهی موجود، به طور عمده تأمین گرمایش به روش جابه جایی هوای گرم، از طریق سامانه های زیر، انجام میشود:
1. بخاری های كارگاهی یا كوره های هوای گرم
2. موتورخانه ی حرارت مركزی و واحدهای گرم كننده
3. موتورخانه ی حرارت مركزی و دستگاه هواساز

بررسی های به عمل آمده مؤید این امر است كه در حال حاضر به خصوص در تعمیرگاه های كوچك خودرو در ایران به طور عمده از روش اول، یعنی بخاری های كارگاهی یا كوره های هوای گرم استفاده می شود.
تجمع كاركنان در كنار بخاری كارگاهی و كاهش راندمان كاری هوای گرم شده توسط این بخاری ها، به علت سبك بودن نسبت به هوای سرد، به طرف سقف و سطوح نزدیك سقف حركت می كند و از درزها و درهای باز و فن های تخلیه به خارج فضای تعمیرگاه می رود و مقدار ناچیزی از گرمای موجود در آن به نزدیك كف و مناطق مورد نیاز گرمایش
می رسد؛ به عبارت دیگر در گرمایش به روش جابه جایی به جای گرم شدن كف سالن و نقاط نزدیك كف حداكثر تا ارتفاع 2 متر از كف، به طور عمده سقف سالن ها گرم میشود. از اینرو در روزهای سرد، كاركنان تعمیرگاه زمان زیادی را صرف گرم كردن خود و ابزارآلت مورد نیاز خویش میكنند و شرایط نامطلوب هوای داخل سالن علاوه بر كاهش راندمان كار، از كیفیت كار نیز می كاهد و به زبان ساده تر و به تعبیر بعضی از تعمیركاران در شرایط سردی محیط دست به آچار می چسبد 
واسطه قرار نگرفتن هوا در تأمین گرمایش از طریق گرماتاب، موجب می شود كه تلفات حرارتی ناشی از تهویه ی فضای تعمیرگاه به شدت كاهش یابد و به نیاز گرمایشی سالن به سرعت پاسخ داده شود، چرا كه گرما مستقیما به افراد، ابزار و كف زمین تعمیرگاه منتقل می شود؛ هر چه زمان گرمایش كوتاهتر باشد، انرژی كمتری مصرف می شود و آسایش دمایی كاركنان تأمین میشود و 
مزایا و كابرد‌ی های سامانه‌های گرمایش تابشی (گرماتاب) در نتیجه راندمان كاری افزایش می یابد. از سوی دیگر گرماتاب، گردش هوا را تشدید نمی كند، در نتیجه وزش در محیط تعمیرگاه ایجاد نمی شود و پراكندگی گرد و غبار و آلودگی نیز كاهش مییابد. با توجه به اینكه در این سامانه ها، گرم ترین بخش فضا، كف سالن می باشد، بنابراین مشكلات ناشی از رطوبت و خیس بودن كف و همچنین یخ زدن كف تعمیرگاه نیز حل میشود.

دیگر مزایای سامانه گرمایش تابشی (گرماتاب) برای تعمیرگاه های خودرو
حذف موتورخانه مركزی
كاهش فوق العاده هزینه های راهبری و نگهداری
تقلیل فوق العاده هزینه ی سوخت و برق مصرفی
عدم اشغال فضای مفید كف توسط دستگاه های گرمایشی
امكان خاموش نمودن دستگاه در ساعات تعطیلی
امكان افزایش تهویه بدون نگرانی از افزایش سوخت مصرفی
امكان نصب در تعمیرگاه های باز مسقف با ارتفاع بیش از 3 متر و سرعت در نصب و راه اندازی از دیگر مزایای این سامانه ها برای تعمیرگاه های خودرو محسوب میشود.