گزینه های نمایشX

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان - ایروان

حضور شرکت ایران مشعل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان - ایروان

زمان برگزاری: 29 الی 31 اردیبهشت ماه مطابق با 19 تا 21 می 2017