گزینه های نمایشX

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش ...

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش محل تجمع هوای گرم  در سیستم گرمایش از طریق جابجایی،هوای گرم،حرارت بیشتر در زیر سقف متمركز می گردد و سطوح نزدیكتر به كف و محل فعالیت پرسنل از دمای مناسب برخوردار نخواهد شد و اتلاف انرژی از طریق سقف بسیار زیاد است. حرارت در سیستم تابشی از طریق اموا ...

کاربرد گرم کننده تابشی در گرمایش سالن گلخانه‌ها ...

یکی از پارامترهای مؤثر در رشد گیاهان، گرمای مناسب می‌باشد. طبیعی‌ترین گرما، گرمای حاصل از تابش امواج منتشره از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی در گرمایش گلخانه‌ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می‌باشد. در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خ ...

بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی در کارخانجات و فضاهای بزرگ با گ ...

مقدمه در انتقال حرارت سه روش شناخته شده است : 1- هدایت یا رسانش (Conduction) 2- جابجایی هوای گرم یا هم رفت (Convection) 3- تشعشع یا تابش (Radiation) در روشهای گرمایش رایج (بخاری صنعتی) تا دهه منتهی به سال 1980 میلادی، تامین گرمایش محیط زیست و محیط کار انسان عمدتا از طریق جابجائی هوای گرم انجا ...

مزایا و كاربری‌های سامانه‌های گرمایش تابشی ...

بدین منظور صنایع، انبارها، تعمیرگاه های خودرو، مرغداری ها، گلخانه ها و فضاهای ورزشی به عنوان نمونه هایی از كاربری گرماتاب انتخاب شده اند و ویژگی های گرماتاب به فراخور هر فضا مورد مطالعه قرار میگیرد. داده های این فصل برمبنای تجربه ها و گزارش های شركتهای سازنده، مصرف كنندگان و همچنین دانشگاه ها و مؤسس ...

عوامل مؤثر در ایجاد گرمایش بهینه به وسیله ی سامانه های گرمای ...

در سامانه های گرمایش تابشی برخالف سامانه های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تابش صورت میگیرد و این سامانه ها بیش از 50 % انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله می كنند. همانطور كه در این فصل اشاره خواهد شد، این ویژگی گرماتاب در مجموع سبب كاهش قابل توجه هزینه های مرتبط ...

سامانه‌‌های گرمایش تابشی لوله ای ( گرماتاب ) ...

سامانه های گرمایش تابشی لوله ای كه در ایران با عنوان گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یكی از مناسبترین و كم هزینه ترین سامانه های گرمایشی جهت گرمایش كلیه ی فضاهای با  ارتفاع بالای 3 متر نظیر انواع سالن های بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداری ها، گلخانه ها، ایستگاه های مترو، تعمیرگاه های خودرو، آ ...

سامانه های گرمایش تابشی سرامیكی ...

سامانه های تابشی سرامیكی بالاترین دمای سطح تابشی را بین سامانه های گرمایش تابشی گازسوز كه امروزه استفاده میشوند، دارا می باشند؛ هم از اینرو برای سالن هایی كه میزان تهویه و تعویض هوای بالایی دارند یا فضاهایی كه در آنها منحصراً گرمایش منطق های مدنظر میباشد، بسیار مناسبند. گاز طبیعی یا مایع در درون محف ...

چرا گرماتاب بهینه است؟ ...

قریب یک قرن از پیدایش سیستم گرمایش حرارت مرکزی و کاربری تجهیزاتی نظیر دیگهای بخار آب داغ و آب گرم و مشعل و یونیت هیتر و غیره می گذرد، استفاده از این سیستم تا دو دهه قبل علی رغم مصرف بسیار زیاد انرژی و هزینه های زیاد راهبری و نگهداری، عمده ترین راه تامین گرمایش کارخانجات و فضای بزرگ محسوب می گردید، ب ...